Leestips 2009

december 2009
VOORKOM DAT BRUGKLASSERS STRUIKELEN

In: Van 12 tot 18, december 2009
Besproken wordt het boek ‘De grote stap’, een boek met objectieve informatie over de keuze van een school voor voortgezet onderwijs. Elke school hoopt op groei, maar maken alle kinderen wel de juiste keuze? Krijgen leerlingen wel de juiste informatie om een weloverwogen keuze te maken? Gaan leerlingen niet te veel af op mooie verhalen op open dagen en de leuke gadgets die zij krijgen? ‘De grote stap’ laat zien wat een school echt te bieden heeft. Uitgeverij Cratus kan het boek aanpassen voor iedere school voor voortgezet onderwijs, zodat het boek wordt afgestemd op de eigen school middels schoolspecifieke informatie. Zie www.cratus-uitgevers.nl.

 

november 2009
LESSEN IN ORDE

Peter Teitler
‘Als je geen orde kunt houden in de klas, ben je geen goede leraar’, luidt het vooroordeel.Veel leraren hebben moeite met de vaardigheid om orde te houden. Een bijkomende factor is dat wat bij de ene leraar niet mag, bij de andere geen enkel probleem is. Het is daarom niet alleen van belang dat leraren orde kunnen houden in hun eigen klas, maar ook leren hun aanpak zo op elkaar af te stemmen dat er sprake is van uniforme leefregels binnen de school. Leerlingen leren immers het best in een veilige, plezierige omgeving. Lessen in orde biedt leraren een methode voor het creëren van zo’n stimulerend werkklimaat. De methodiek is op vier niveaus uitgewerkt: het niveau van de klas, van de school, van de individuele leraar en van de individuele leerling. Zo reikt dit boek de leraar concrete instrumenten aan om orde te houden en tal van praktische tips over hoe in te grijpen bij ordeverstoringen. Ook biedt het handvatten om tot een gezamenlijke aanpak te komen binnen de school. Verder is er onder meer aandacht voor zorgleerlingen en het sturen van groepsprocessen.
ISBN 9789046901236

 

oktober 2009
ELKE SCHOOL EEN TOPSCHOOL

David Hopkins
Hopkins wil dat scholen niet tevreden zijn met het predicaat ‘goed’, maar dat ze de ambitie hebben een topschool te zijn voor alle leerlingen. Leraren zijn geneigd om uit te gaan van het niveau van hun leerlingen en niet meer van hen te vragen dan zij aan kunnen. Uit onderzoek is echter gebleken dat leerlingen veel beter gaan presteren als de lat steeds net boven hun niveau wordt gelegd. Leerlingen moeten voortdurend geprikkeld en uitgedaagd worden.

Hopkins legt de nadruk op functionele vaardigheden, zoals taal- ven rekenvaardigheid in combinatie met denk- en leervaardigheden zoals onderzoeken, creatief denken, redeneren en evalueren.Een inspirerend boek voor schoolleiders, coördinatoren en docenten.
ISBN 978-90-76191-17-1

 

september 2009
TALENT IS EEN ILLUSIE

In: Didaktief nr 6, juni 2009
Onderwijspsycholoog Rikkers denkt dat talent niet bestaat, althans, er is geen hard bewijs dat talent bestaat. “Aan aanleg wordt te veel waarde gehecht. Kinderen die niet als talentvol worden gezien, krijgen minder kansen.” Rikkers haalt een beroemd onderzoek aan dat Harvardprofessor Rosenthal eind jaren zestig uitvoerde. Rosenthal selecteerde een willekeurig aantal leerlingen en zei tegen de leerkracht: “die leerlingen moet je in de gaten houden.” Bij dit geselecteerde groepje zaten zowel slimme als slecht presterende kinderen. Een jaar later bleek dat de leerlingen die Rosenthal als talentvol had geselecteerd, inderdaad tot de beste leerlingen van de klas behoorden en nu zelfs hoger op de intelligentietest scoorden. Rosenthal concludeerde dat leerkrachten blijkbaar anders omgaan met leerlingen die als talentvol worden geïdentificeerd. Rikkers: “Als je als docent je bewust bent van de invloed die je hebt, ben je al een stap verder dan iemand die zich dat niet realiseert. Je kunt dan op zoek naar wat je anders en beter kunt doen als leerkracht. Dat is een stap voorwaarts.”

 

augustus 2009
7 EIGENSCHAPPEN DIE JOU SUCCESVOL MAKEN

Sean Covey
In ‘Zeven eigenschappen die jou succesvol maken!’ maakt Sean Covey de tijdloze principes van zijn vader toegankelijk voor jongeren en past ze toe op de keuzes en beslissingen die jongeren moeten maken. Stapsgewijs helpt Covey jongeren hun zelfbeeld te verbeteren, vriendschappen op te bouwen, groepsdruk te weerstaan, vastgestelde doelen te bereiken, op te kunnen schieten met ouders en nog veel meer. Hij doet dit op een persoonlijke, toegankelijke wijze, met veel cartoons, citaten, tips en ideeën en aan de hand van de verhalen van jongeren zelf. Dit boek is dus op de eerste plaats bedoeld voor jongeren, maar ook ouders, familieleden of leraren kunnen er veel van opsteken. Zodra leerlingen weten dat intelligentie niet statisch is, zijn leerlingen meer gemotiveerd om hun best te doen. Filmpje over fixed mindset: Link!
Covey en de talking stick, eerst begrijpen en dan begrepen worden: Link!
ISBN 978 9025 4245 10

 

juli 2009
STRATEGISCH LEREN

Jeffrey D. Wilhelm
Willems stelt dat het belangrijker is om kinderen te leren HOE ze moeten leren, dan te vertellen wat ze moeten leren. Leerlingen hebben baat bij strategische kennis, kennis van de procedures die mensen gebruiken om te denken, te lezen en te schrijven. Via hardop denken leren leerlingen bijvoorbeeld strategieën om teksten te begrijpen en te categoriseren.Bestemd voor basis- en voortgezet onderwijs.
ISBN 978 9079 3360 81

 

juni 2009
PEDAGOGISCHE ADVIEZEN VOOR SPECIALE KINDEREN

Trix van Lieshout.
In iedere klas zitten speciale kinderen. Soms hebben ze een speciale aanpak nodig, maar lang niet altijd. Dit boek van Trix van Lieshout is een prettig naslagwerk voor de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Vooral hoofdstuk 3 ‘Algemeen pedagogisch vakmanschap’ is een must voor iedere docent. Hierin staan handige lijstjes met vaardigheden, bijvoorbeeld vaardigheden die voortvloeien uit een positieve grondhouding, goed groeps- en klassenmanagement, goede instructie, bevorderen van een goede relatie, enzovoorts. Een kopietje maken en met regelmaat even lezen om de kennis op te frissen, levendig te houden of de eigen vaardigheden te ijken en herijken.
ISBN 90-313-3727-7

 

mei 2009
SCHOOLPIJN

Daniel Pennac
Schoolpijn is een ode aan de goede leraar en tegelijkertijd een aanklacht tegen die leraren die vol vooroordelen zitten en alleen het slechte in het kind zien. Eens was Pennac zelf een probleemleerling, een hopeloos geval. Tot het moment dat hij de juiste leraren vond die hem namen zoals hij was, hem redden en hem inspireerden om zelf leraar te worden.
ISBN 97 8902 9082 365

 

april 2009
HARDOP DENKEND LEREN LEZEN

Leerlingen hebben de meeste baat bij strategische kennis; kennis van de procedures die mensen gebruiken om te denken, te lezen en te schrijven. In dit boek wordt deze actiestrategie toegepast op het begrijpend lezen. Via hardopdenkend leren leerlingen de strategieën om teksten te begrijpen en te categoriseren. Voor basis- en voortgezet onderwijs.
ISBN: 97 8907 9336 081

 

maart 2009
NIET DE BUURT, MAAR DE SCHOOL DOET ERTOE

In: Didaktief, maart 2009
In de bestrijding van overlast door jongeren richt de overheid haar pijlen op probleembuurten. Weinig effectief, oordeelt socioloog Gijs Weijters. Hij concludeert dat de buurt er niets toe doet. Wel van belang is de docent-leerling-ratio op scholen. Op scholen met verhoudingsgewijs meer personeel, plegen jongeren minder delicten. Dat geldt voor alle schooltypes, van vmbo tot gymnasium. Het is belangrijk om bepaalde jongeren in de gaten te houden, daarvoor zijn extra leraren en meer conciërges nodig. Die moeten op het schoolplein rondlopen, dan weten jongeren dat ze niet iets verkeerd kunnen doen en daarmee wegkomen. De overheid kan haar geld dus beter steken in meer personeel op scholen.

 

februari 2009
MINDMAPPING, praktisch toepassen

In dit boek vindt u veel denktechnieken die het creatieve denkvermogen verhogen. Help uw leerlingen hun denken te stimuleren, gedachten te structureren, hun concentratie te verbeteren en de leerstof te ordenen.
ISBN 90 243 8085 5

 

januari 2009
RESPECT, 99 tips voor het omgaan met jongeren in de straatcultuur.

Hans Kaldenbach
Een praktisch boek over jongeren die ‘zich niet laten corrigeren’. Het boekje geeft concrete tips vanuit de gedachte dat er een verschil is tussen begrip hebben voor iets en het begrijpen ervan.
ISBN 978 904 4 07 062

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*