Winkel

Dit is de link naar een aparte bestelsite. Op die site staan alle modules, posters om in de klas op te hangen en overige hulpmiddelen. Zo kunt u bijvoorbeeld een spiekbriefje downloaden met tips en sleutelwoorden om de denkvaardigheid van uw leerlingen te bevorderen. Om het materiaal te kunnen zien en eventueel een proefles te bekijken moet u eerst inloggen.

Voor iedere school die voor het het eerst met een module gaat werken wordt een introductiebijeenkomst verzorgd. Tijdens de introductiebijeenkomst worden de werkwijze en de achterliggende gedachte van het materiaal toegelicht. Een introductiebijeenkomst is een voorwaarde om te kunnen werken met de modules. In de modules zijn meerdere effectieve didactische structuren verwerkt, het is goed om daar eerst kennis van te nemen. Daarom wordt bij de bestelling van een module deze niet meteen verwerkt. Eerst maakt u een afspraak voor een introductiebijeenkomst en dan wordt de bestelling doorgevoerd. Na zo’n akkoord wordt de bestelling binnen een week geproduceerd en bezorgd door MultiCopy. Ook worden dan de digitale bestanden vrijgegeven die u met uw inlog kunt downloaden.

Scholen kunnen kiezen voor een lesobservatie tijdens de tweede of derde les om af te stemmen of alles naar wens verloopt. De ervaring leert dat deze lesbezoeken bijzonder effectief zijn.
Bij bestelling van een tweede, derde of vierde module geldt de voorwaarde voor een introductiebijeenkomst niet, maar het wordt wel aanbevolen, vooral omdat er dan meestal andere docenten met het materiaal gaan werken.

Maken uw leerlingen veel fouten met lidwoorden en verwijswoorden?

Op de bestelsite kunt u daar handige posters voor bestellen. Bij de posters hoort een boekje met de regels voor gebruik van DE, HET en verwijswoorden, gevolgd door oefeningen.Voor scholen met meertalige leerlingen of ex-nieuwkomers is aandacht hiervoor essentieel. De reguliere methodes Nederlands besteden hier helaas geen aandacht aan.

Expliciete aandacht voor signaalwoorden vergroot tekstbegrip.

U kunt posters bestellen voor in de klas zodat leerlingen voortdurend aan het nut van signaalwoorden bij het begrijpen van teksten worden herinnerd en geholpen. Ook bij deze posters hoort een boekje met lessuggesties, oefeningen en tips.