Categorie: Creativiteit

Vakantie en het verlies van kennis en vaardigheden

Gemiddeld verliezen leerlingen tijdens de zomervakantie twee maanden leertijd op het gebied van leesvaardigheid en andere cognitieve vaardigheden. Kortom, zes weken zomervakantie betekent in veel gevallen geen stilstand, maar teruggang. In veel steden worden Zomerscholen voor basisschool leerlingen georganiseerd. De plaatsen zijn beperkt en als jouw kind niet is geplaatst, wat kun je dan als […]

Scholen doden creativiteit?

Het filmpje van Ken Robinson wordt vaak aangehaald als voorbeeld hoe weinig er aan het ontwikkelen van creativiteit op scholen wordt gedaan. De titel van het filmpje is: Scholen doden creativiteit. Robinson overdrijft natuurlijk, maar is een begenadigd spreker en weet zijn publiek goed te bespelen: Dit willen zijn toehoorders graag horen. Ook wil men […]

Module komt als geroepen

In de module Buurt-Wijk-Stad (groep 7) moeten leerlingen een nieuw schoolplein bedenken. De modules zijn gericht op het verbeteren van de taalvaardigheid van leerlingen, dus met een tekening zijn ze er niet. Net als een architect moeten ze werken met een ‘programma van eisen‘. Er moet een veilige en afgeschermde ruimte zijn voor de peuters […]